Beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens

Clausule

IDRO (ID Registration Organization, onderdeel van de Benelux-unie) verwerkt identificatiegegevens en contactgegevens van contactpersonen van Mobility Service Providers en Charge Point Operators in het kader van haar wettelijke opdracht (art.6.1.c AVG) en het haar taken van openbaar belang (art. 6.1.e AVG) voor het beheer van laadpaalproviders van de Benelux. Zij neemt verschillende technische en organisatorische maatregelen om te zorgen voor een beveiligingsniveau dat in overeenstemming is met de risico’s van de verwerkingen. De gegevens worden verwijderd één maand na eventuele schrapping. Indien u meer over uw privacy wilt weten of u de gegevens wilt wijzigen, vernietigen of andere rechten wilt uitoefenen, kan u het privacybeleid van de Benelux raadplegen.