Rol van het Benelux Secretariaat-Generaal

De Benelux-landen hebben het Benelux Secretariaat-Generaal de opdracht gegeven om in te staan voor de operationele uitvoering en het onderhoud van de IDRO-website van de Benelux. Het Benelux Secretariaat-Generaal is een intergouvernementele organisatie die de grensoverschrijdende samenwerking tussen België, Nederland en Luxemburg vergemakkelijkt.

Een Benelux-beschikking (zie onderstaande download) werd goedgekeurd waarbij een gemeenschappelijke Benelux-dienst voor de registratie van identificaties wordt ingesteld als onderdeel van de Benelux ID Registration Organisation (IDRO). Het Secretariaat is gevestigd in Brussel, België.

Deze Benelux IDRO is een gemeenschappelijke Benelux-dienst die namens de betrokken overheden van Vlaanderen, Wallonië, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Nederland en Luxemburg wordt beheerd door het Benelux Secretariaat-Generaal.

België Nederland Luxemburg

 

Programma-ondersteunende actie (PSA) inzake ID-afgifte en gegevensverzameling voor alternatieve brandstoffen (IDACS) 

De PSA IDACS is door de Europese Commissie opgezet om de lidstaten te ondersteunen bij het opzetten van gegevensverzameling voor alternatieve brandstoffen en de gegevens beschikbaar te stellen via de nationale toegangspunten, en om een doeltreffend, EU-breed coördinatiemechanisme te ontwikkelen voor de toewijzing van unieke identificatiecodes aan CPO's en EMSP's. De PSA heeft een looptijd van drie jaar (2019-2021) en het consortium bestaat uit 15 lidstaten: Oostenrijk, België, Tsjechië, Kroatië, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Polen, Portugal, Slovenië en Spanje. 

Het consortium moest een formaat ontwikkelen voor de vaststelling van de eerste vijf cijfers van de e-mobility ID's voor CPO's en EMP's en een EU-brede/gecoördineerde aanpak voor de resterende cijfers van de e-mobility ID's. Elk van de leden van het consortium moet op nationaal niveau een ID-registratieorganisatie (IDRO) oprichten die verantwoordelijk is voor de afgifte en het beheer van e-mobility ID's in elk van de deelnemende lidstaten. Voor de uitwisseling tussen de nationale IDRO's moet een gemeenschappelijk IDR-registratieregister (IDRR) worden opgericht. 

Voorts moet het consortium verplicht gegevens verzamelen over de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen, namelijk elektrische oplaadpunten en waterstoftankstations (HRS). Andere alternatieve brandstoffen, zoals CNG, LNG, LPG en sterk gemengde biobrandstoffen, zijn facultatief.

IDACS

ID aanvragen

MSP, CPO en/of locatie-eigenaars kunnen via onderstaand formulier een ID aanvragen in een of meer Benelux-landen wanneer zij het bewijs leveren dat zij een juridische entiteit zijn.

ID-aanvraag

Ga naar ID-register

Hier vindt u het register met alle Mobility Service Providers (MSP) en Charge Point Operators (CPO) en hun respectieve ID’s in de Benelux-landen.

ID-register